Flera länder ense om Irak

Frankrike, Ryssland och Tyskland kommer att rösta ja till den Irakresolution som USA föreslagit för FN:s säkerhetsråd.
Det uppger både Rysslands president Vladimir Putin och den tyske förbundskanslern Gerhard Shröder. Natten till torsdagen sköts en planerad omröstning om resolutionsförslaget upp, för att de tre länderna ville diskutera innehållet i det amerikanska resolutions-förslaget ytterligare och samordna sina inställningar. Men nu är alltså länderna eniga om en gemensam hållning till Irakfrågan.