Iran tillåter kärnenergi-inspektioner

Chefen för FNs atomenergiorgan IAEA Mohammed El Baradei säger att Iran nu har gått med på att tillåta inspektioner av flera kärntekniska anläggningar. Iran motiverar beslutet med att man på så sätt kan visa att det iranska kärnkraftsprogrammet enbart är civilt och att det bara används för fredliga ändamål.
IAEA har tidigare krävt att få svar på sina frågor om Irans atomprogram senast 31 oktober.