Regeringsbeslut om slopad arvsskatt

Regeringen fattade på torsdagen beslut om att slopa arvsskatten för makar och samboende från årsskiftet.
Arvsskatten för makar har varit en het politisk fråga de senaste åren. De kraftigt höjda taxeringsvärdena i många områden har medfört att arvsskatten för en make/maka som vill bo kvar i det gemensamma huset kan bli mycket stor. Det har riktats kritik mot att den nya lagstiftningen inte tillämpas retroaktivt utan gäller dödsfall från och med nästa år.