Industrifonden ska bli riskkapital

I dåliga tider satsas för lite pengar i nystartade företag med nya idéer. Det anser regeringen som nu vill ändra på Industrifondens inriktning. Fonden som idag satsar pengar i svenska företag skall delas i två. Den ena delen skall investera 250 miljoner kronor per år i nystartade företag.
Exempelvis svenska entreprenörer har i dag alldeles för svårt att hitta investerare, säger näringsminister Leif Pagrotsky. - När någon har hittat på en ny kunskap genom forskning eller en ny uppfinning. När man i det allra första skedet tänker igenom om det går att göra något kommersiellt av det här, starta ett företag, så är det ohyggligt svår tt få privata investerare att ta risken. För risken är väldigt hög. Där tycker vi att vi från statens sida kan göra en skillnad om vi engagerar oss lite mer. Det tror jag är bra för våra långsiktiga tillväxtmöjligheter i Sverige. Ska staten riskera skattepengar på sådant här? - Ja, jag tycker faktiskt det. För den långsiktiga tillväxten i Sverige är det viktigt att vi får fram nya idéer och nya produkter och att vi är först i världen att omsätta ny kunskap i kommersiellt användbara saker osm kan ge nya jobb. Det är just det strategiska perspektivet som präglar det vi säger nu. Vad har ni för mål med den här nya inriktningen? Hur många nya investeringar ska Industrifonden göra i nya verksamheter och nya idéer? - Jag klara inte av att ge någon målsättning. jag tycker det skulle vara lite sovjetiskt av mig att säga att nu ska ni starta hundra företag eller nu ska ni starta tusen företag. Det viktiga för mig är att det blir en bra avvägning mellan risk och realism. Man måste ta risker här men det ska inte vara pengar ut genom fönstret. Om det är många som misslyckas så måste det också vara en rimlig andel som går bra. men det är väldigt svårt och det är just därför det är sådan brist på investerare som är beredda att satsa här, säger näringsminister Leif Pagrotsky.
Thorbjörn Carlsson thorbjorn.carlsson@sr.se