Homosexuell biskop splittrar anglikanska kyrkan

Ledare från den anglikanska kyrkan kritiserade på torsdagskvällen den amerikanska grenen av kyrkan för utnämningen av en öppet homosexuell biskop. Ledarna från hela världen varnade för att om han tillträder sin post, riskerar det anglikanska samfundet att slitas sönder. Ärkebiskoparnas uttalande kom efter ett två dagar långt krismöte i London.
Ledarna för världens totalt över 70 miljoner anglikaner i 160 länder sade att de djupt beklagar den amerikanska utnämningen av en öppet homosexuell biskop. Och att om han som planerat verkligen vigs till sitt ämbete i New Hampshire i USA i början av november så är den anglikanska kyrkogemenskapens framtid i fara. Det två dagar långa krismötet här har varit svårt och plågsamt, men öppet och ärligt sade Rowan Williams, ärkebiskop av Canterbury och den anglikanska kyrkans ledare. – It has been a very remarkable couple of days in the Anglican communion and it has certainly been anything but easy. It has not been without pain. But it has been honest and open. Det anglikanska samfundet är en sammanslutning av självständiga kyrkor, och deras olika inställningar till homosexuella präster och biskopar återspeglar de olika miljöer och kulturer de verkar i. Mötet har, sade ärkebiskopen av Canterbury, hört ledare för kyrkorna i tredje världen med stor kraft beskriva vilka problem beslut i en del av världen kan skapa för andra långt bort, för dem som verkar i traditionella samhällen, ofta sida vid sida med andra religioner. Majoriteten av världens anglikaner finns numera i tredje världen och deras reaktioner kan inte förbigås, sade ärkebiskopen. Men om han och de andra kyrkoledarna här hade hoppats att kyrkostiftet i New Hampshire i USA skulle backa som följd av deras kritik och varningar så blev de besvikna. Sent på torsdagskvällen meddelades att biskopsvigningen kommer att äga rum som planerat den 2 november.
Agneta Ramberg, London agneta.ramberg@sr.se