Mobilmarknaden växer

Världsmarknaden för mobiltelefoner har vuxit i år, det framgår av de försäljningssiffror för det tredje kvartalet som de fem stora tillverkarna har redovisat.
Efterfrågan på nya modeller är stor, men ändå tycks bolagen ha svårt att övertyga marknaden om att tillväxten kan komma tillbaka till telekombranschen. Det verkar vara lättare att övetyga köparna än analytikerna. För om det är stort sug efter nya modeller så är det mest skepsis i kommentaterna. Mobiltelefonbranschen är ingen tillväxtbransch längre, brukar det heta, och då hjälper det inte att bolag efter bolag den senaste veckan har redovisat stora försäljningsökningar. De fem stora har överraskat marknaden, som det brukar heta, Nokia och Motorola och Samsung och Siemens och Sony Ericsson har alla visat bättre resultat än väntat, och Sony Ericsson har för första gången till och med gått med vinst ett enskilt kvartal. Den motkraft som verkar mot alltför glada miner heter stark konkurrens och svag dollar och båda tillsammans pressar marginalerna och sänker vinsterna, trots ökad försäljning. Det är den motkraften som gör att bolagens aktiekurser inte lutar lika brant uppåt som försäljningskurvorna. Bilden av mobiltelefonbranschen är snarast att den fortfarande befinner sig i uppförsbacke. Tommy Fredriksson