Ny modell för reseavdrag diskuteras

Ett nytt system för avdrag för resor till jobbet i deklarationen kan komma att införas i Sverige om några år.
En arbetsgrupp inom socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet studerar sen några månader det system som används i Danmark och Norge där reseavdraget enbart bygger på avståndet mellan bostad och arbetsplats och inte på kostnaderna. Ordföranden i skatteutskottet, socialdemokraten Arne Kjörnsberg, tycker att systemet är bra eftersom det gynnar samåkande och kollektivtrafik och är så enkelt att skattemyndigheterna kan ägna sig åt viktigare saker, säger han till Ekot. Några beslut om att införa detta har ännu inte fattats.