Ringholm vill satsa på bredare tillväxt

På EU:s toppmöte i Bryssel blev finansministrarna under torsdagskvällen klara med diskussionen om hur tillväxten ska ökas. Ordförandelandet Italien vill satsa på konkreta projekt som broar, tunnlar, järnvägar och motorvägar. Men mycket litet av detta ser ut att förverkligas i en nära framtid, enligt finansminister Bosse Ringholm.
– Vi har tyckt från svenskt, nordiskt och baltiskt håll att man ska ha ett lite bredare perspektiv på tillväxtfrågor än bara just broar, vägar och järnvägar. Vi vill ta in forskning, utbildning och inte minst miljöinvesteringar. Och det har vi fått ett brett stöd för, säger Bosse Ringholm. Nu ska EU:s finansministrar titta på det här. Kommer det att bli några konkreta projekt som presenteras i december på toppmötet som hålls då? – Jag tror att avslutet på toppmötet i december kommer att handla mer om de principiella hållningarna. De enskilda objekten måste ju prövas av europeiska investeringsbanken och i den vanliga budgetprocessen, eftersom det inte finns några särskilda nya medel avsatta för det här projektet. Italien har ju lagt mer mycket kraft på att slåss för tillväxt på sitt sätt. Vad har det då gett? – Det har gett en möjlighet att diskutera det här i ett större sammanhang. Vi har påmint från svensk sida om att vi har ett mål att fram till 2010 åstadkomma en tillväxt ungefär som den amerikanska tillväxten, den så kallade Lissabonprocessen. – I detta har vi kunnat foga in det här italienska initiativet och påminna om att vi måste göra mycket mer. Framför allt måste många länder göra mer för att klara sina ekonomier på hemmaplan. De måste göra mer för att investera i utbildning, där Europa ligger långt efter USA, säger Ringholm Sanningen är att mycket litet återstår av Italiens initiativ för tillväxt. Istället ser EU:s finansministrar Italiens ansträngningar som ytterligare ett tillskott till den Lissabonprocess som föddes år 2000 för att till år 2010 ha gjort EU till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. Till våren har det gått fyra år och EU har sex år på sig för att uppfylla sin målsättning.
Herman Melzer, EU:s toppmöte i Bryssel herman.melzer@sr.se