Tysk regeringskris undveks

Sänkt ersättning till arbetslösa, strängare krav på att ta ett arbete och en tidigareläggning av skattesänkningar. Tyska förbundsdagen tar på fredagen ytterligare ett steg i sina ekonomiska reformer och därmed undviks en hotande regeringskris.
”Med de här förslagen har vi satt arbetsmarknaden i rörelse och därmed också ekonomin”. Det sade superminister Wolfgang Clementz ansvarig för både arbetsmarknad och näringsliv. Handläggning av a-kassa och socialbidrag slåss samman, kraven på att ta ett arbete ökar och a-kassan sänks samtidigt. Internt inom regeringspartierna, Socialdemokraterna och de Gröna, har kritiken varit hård mot förslagen- många anser att besparingarna drabbar orättvist dom som är mest utsatta. Samtidigt klubbar förbundsdagen på fredagen igenom skattesänkningar över hela inkomstfältet. Oppositionen med CDU i spetsen älskat lägre skatter, men skattesänkningarna är ofinansierad, och därför behövs enligt CDU fler och större besparingar. Regeringens majoritet är säkrad men sista ordet är inte sagt i och med fredagens beslut. Om en månad manglas samma förslag i den andra kammaren, förbundsrådet, och då är det ombytta roller. Oppositionen har majoritet och regeringen måste kompromissa. Med andra ord en regeringskris avvärjdes på fredagen, en ny kan vara på uppsegling om en månad.
Kristian Åström, Berlin kristian.astrom@sr.se