Ny dom ger klartecken för tunnelbygge

På fredagen kom klartecken för ett fortsatt bygge av tågtunneln genom Hallandsåsen. Miljööverdomstolen ger bland annat Banverket tillåtelse att leda bort tre gånger så mycket vatten som det gamla tillståndet medgav.
Christer Möller, projektledare på Banverket är nöjd med domen. – De har ju lagt fast en dom som miljödomstolen gav oss i vintras och egentligen inte ändrat på någonting. Ingenting som i sak betyder något i varje fall. Så det känns väldigt bra på det sättet, säger han. Berget måste tätas Miljööverdomstolen skriver i domen att det blir nödvändigt att täta berget innan borrmaskinerna kan börja användas i stor skala. Det var provborrningar inför ett sådant arbete som orsakade sommarens utsläpp av lera och betong, som dödade fisk och kräftor i Lyabäcken. Lantbrukaren Sven Olle Svensson i Lya by på Hallandsåsen fick miljööverdomstolens beslut på fax på fredagen. – Det är ju naturligtvis en besvikelse, även om inte jag hade dragit för stora växlar på det här domslutet. Det hade jag inte. Men jag hade väl ändå hoppats på att det skulle bli lite restriktioner, säger han. Det finns ju den här aktionsgruppen Tre byar. Kommer ni att agera på något sätt nu framöver? – Jag vet faktiskt inte hur vi kommer att göra. Vi får smälta det här först. Jag vet helt enkelt inte om där finns mer att göra, säger Sven Olle Svensson. Tekniskt möjligt Miljööverdomstolens bedömning är att bortledandet av vatten inte kommer skada naturen på åsen, men känsliga naturområden skall skyddas genom att vatten tillförs de områdena. Det finns alltså, enligt miljööverdomstolen, tekniska förutsättningar för att klara de miljömässiga kraven. Men man betonar nödvändigheten i att tunnelprojektet nu organiseras och leds på ett sådant sätt att Banverket har full kontroll och insyn i allt arbete som kan påverka miljön på Hallandsåsen. Nya tillstånd krävs Innan tunnelarbetet kan återupptas måste dock Banverket söka tillstånd hos Båstad kommun och länsstyrelsen, för att kunna förstärka den del av åsen som har kraftigast sprickbildning. – Efter det hoppas vi på att kommun och länsstyrelse snabbt kan behandla ärendet, så att vi kan ge ett klartecken till vår entreprenör före årsskiftet, säger Christer Möller, projektchef på Banverket.
Jens Ericson, Malmö mailto:jens.ericson@sr.se
Bosse Johansson, SR Kristianstad bo.johansson@sr.se