Yenen fråga för Bush i Tokyo

USA:s president George Bush inledde i dag en resa till Asien där första etappmålet är Japan. I mötet med den japanske premiärministern Junichiro Koizumi kommer frågan om kursen på den yapanska yenen och dess inverkan på de båda ländernas exportindustri att vara huvudfrågor.
Om den japanska yenen undan för undan sjunker i värde är det ett hot mot amerikansk exportindustri. Om den japanska yenen som nu fortsätter stiga i värde är det i stället ett hot mot japanska exportörer. Ungefär så skulle det gå att sammanfatta den kamp som för närvarande pågår mellan japanska och amerikanska intressen. Under de senaste veckorna har yenen stigit i värde och det har oroat den japanska regeringen som i övrigt börjat se en gradvis återhämtning av den deflationsdrabbade japanska ekonomin. President George Bush ankom på förmiddagen svensk tid till Tokyo, första anhalten på en veckolång resa till asiatiska länder och till Australien. I det möte som sker med den japanske premiärministern Junichiro Koizumi kommer frågor om valutakurserna och den japanska regeringens återkommande försök att ingripa för att minska yenens upppgång att vara en huvudfråga. Den japanska regeringen har en tid låtit sedelpressarna accellerera , nya yensedlar trycks i ökande omfattning i närmast desperata försök att bryta prissänkningstenderna och för att i stället skapa en gnutta inflationstryck. Bush som etablerat goda relationer med Koizumi kommer också att tala Irakstöd med den japanske regeringschefen. Bush har redan fått löfte om en och halv miljard dollar från Japan till Iraks återuppbyggnad, och kommer säkert att vilja se ännu större japanska Irak-bidrag. Lars Gunnar Erlandson, Bangkok