Olika meningar om förslaget till nytt reseavdrag

Ett nytt system för resavdrag till jobbet till och från jobbet kan komma att införas i Sverige om några år. Reseavdraget ska enligt ett förslag i framtiden inte baseras på färdsätt och kostnad, utan på resans längd.
Katarina Nilsson, som pendlar 10 mil till sin arbetsplats i Skellefteå varje dag, säger att förslaget kan vara både bra och dåligt. – Är det så att de kommer att sänka ersättningen för dem som kör bil är det dåligt, säger hon. Men är det så att det gynnar dem som åker kollektivt eller samåker är det bra. Resans längd avgörande för avdrag Det här förslaget innebär alltså att om man är berättigad till reseavdrag, så är det bara resans längd som är intressant för skattemyndigheten. Det blir samma schablonavdrag oavsett om man cyklar, åker bil eller kollektivtrafik. Tanken är att det här systemet ska locka till samåkning och öka resandet med kollektivtrafik. Dessutom blir skattemyndigheternas granskning av reseavdragen enklare. Där kollektivtrafiken är ett alternativ till egen bil kan det här systemet, beroende på ersättningsnivån, säkert styra över bilpendlare till samåkning och kollektivtrafik. Kollektivtrafik inget alternativ för många Men för många pendlare är bilen det enda vettiga färdsättet till och från jobbet. Roland Brännström pendlar också 10 mil mellan hemmet och arbetsplatsen i Skellefteå varje arbetsdag, och för honom är buss inget bra alternativ. – Nej det går inte för min del, säger han. Det går helt enkelt ingen buss som passar med de arbetstider jag har. I så fall skulle jag vara tvungen att arbeta deltid, till exempel 75 procent, och åka med skolbussen. Inte ens det skulle gå eftersom mina arbetsdagar är olika skoldagarna. Så det går inte alls.
Magnus Bergner, Umeå magnus.bergner@sr.se