Riksdagen på efterkälken om EU-grundlagen

Oppositionspartierna i riksdagen är upprörda över att statsminister Göran Persson nu förhandlar i Bryssel om förslaget till ny grundlag för EU, trots att riksdagens partier först på fredagen lägger fram vad de tycker i frågan.
Anneli Enochsson som sitter i EU-nämnden för kristdemokraterna har i dag, fredag, kritiserat att Göran Persson sagt att Sverige kan acceptera att alla länder inte ska få ha en EU-kommissionär med rösträtt. – Han hade sagt att vi kan acceptera att ha en kommissionär men att vi inte behöver ha rösträtt med kommissionären. Det tycker jag är mycket förvånande att vår statsminister går ut och säger samma dag, eller dagen innan, riksdagspartierna lämnar in sina motioner om just konventet, säger Anneli Enochsson. Riksdagen på efterkälken Oppositionspartierna i den svenska riksdagen har på fredagen lämnat in sina förslag till hur Sverige ska ställa sig till förslaget om en ny grundlag för EU. Partierna tycker att riksdagen kommit på efterkälken. Regeringen borde ha lyssnat mer på riksdagen innan statsminister Göran Persson sätter sej och förhandlar i Bryssel. Anneli Enochsson säger att andra länders parlament kommit betydligt längre. Riksdagen kan gå emot Miljöpartiet vill inte heller att de små länderna ska bli av med rätten att ha en fullvärdig EU-kommissionär. Här kan det finnas en riksdagsmajoritet som kan gå emot regeringen precis som i frågan om en vald EU-ordförande eller president. – Uppenbarligen är det så att Göran Persson och regeringen inte förstår vad en förhandling i EU innebär. Jag tycker att regeringen borde skämmas som inte har gått till riksdagen innan för att debattera de här frågorna och söka stöd för en förhandlingslinje, säger Ulf Holm, miljöpartiet. – Det finns frågor som vi faktiskt kan förena oss i; att små länder ska ha större inflytande, att öppenheten ska bli tydligare, att miljöfrågorna ska öka i tyngd. Där kan vi söka stöd i riksdagen. Det borde Göran Persson ha gjort tidigare, säger Ulf Holm, mp.
Erik Ridderstolpe erik.ridderstolpe@sr.se