Solariesolande ökar cancerrisk

Det är lika stor risk att få cancer i solarium som på stranden. Det slås fast i en ny stor norsk-svensk studie av 100 000 kvinnors solvanor.
Studien visar bland annat att risken att få hudcancer ökar med 55 procent för unga kvinnor som solar i solarium en eller flera gånger per månad. Docenten i kirurgi vid Karolinska institutet, Magnus Thörn, säger till TT att huvudresultatet av studien är att solarium är minst lika farligt som vanlig sol, och att solariesolande ökar risken att utveckla elaktartad hudcancer, malignt melanom. De tillfrågade kvinnorna var mellan 30 och 50 år och man frågade dem om deras solvanor från det att de var 10 år gamla och framåt. Forskarna följde sedan gruppen från 1991 till 1999.