”Skandia genomgår ett stålbad”

Problemen i Skandia växer. I dag avslöjade Dagens Nyheter att inte bara ledande befattningshavare utan även deras barn fått sina lägenheter renoverade med pengar från Skandia. Uppgifterna kommer efter flera veckor av uppmärksammade problem i bolaget.
– Vi går igenom ett stålbad, ett reningsbad, när vi gjort det finns det nog inget företag som ställt sig så många viktiga frågor om moral och etik och rensat så djupt i garderoberna som vi gjort. Det ser folk fram emot, säger Skandias vice VD, Odd Eiken. Vilka åtgärder vidtar ni internt för att vända den här situationen? – Vi ägnar väldigt mycket tid åt att diskutera internt, att ställa frågor och att låta folk diskutera vad är rätt och fel, hur ska man skapa styrsystem i organisationen som förhindrar att det som inträffat inträffar igen. Hur är det med uppgifterna att barn fått lägenheter renoverade med hjälp av Skandias pengar? – Det är som vi sagt tidigare att vi tillsammans med advokat Otto Rydbeck upptäckt att det finns kostnader för bostadslägenheter till tidigare ledande befattninghavare och närstående till dem som felaktigt belastat Skandia. Hur kan det ske? – Ja det är som Otto Rydbeck sa att det skett på ett ganska förslaget och utstuderat sätt så att det inte finns någon rimlig anledning att upptäcka det. Vad krävs för att ni ska vända er till polisen? – Vi har vänt oss till en fristående advokat just för att han ska göra den bedömningen. Det ska inte bolaget göra, vi kan göra det fel eftersom vi inte är specialister på sådant, vi kan misstänkas drivas av andra avsikter. Vi har gett det till en advokat och han har fria händer att bedöma det. Tror du att Otto Rydbeck kommer att vända sig till polisen? – Jag är själv ingen jurist och vågar inte ha någon mening om sådant. Finns det något mer som vi borde veta om Skandia än det som kommit fram? – Nej det tror jag inte.
Kristian Åström, Berlin marcus alsnas@sr.se