Kongressen godkände Irakanslag

Den amerikanska kongressen godkände sent på fredagskvällen extraanslag på sammanlagt 700 miljarder kronor till ockupationen och återuppbyggnaden av Irak.
Både senaten och representanthuset har nu godkänt Vita Husets begäran om 700 miljarder kronor i extraanslag för ockupationen av Irak. Tre fjärdedelar går till den amerikanska krigsmakten. Beslut ska jämkas samman Senaten beslöt att omvandla hälften av de 60 miljarder kronor som avser återuppbyggnad av Irak till ett lån, medan representanthuset strök utgifter bland annat för nya sopbilar och ett nytt irakiskt postnummersystem. De båda kamrarnas beslut ska nu jämkas samman. President Bush är nöjd med att ha fått grönt ljus till extraanslagen inför nästa veckas internationella givarkonferens i Madrid, men han är irriterad över att senaten vill omvandla halva biståndet till ett lån som ska betalas tillbaka med Iraks framtida oljeinkomster. Kan efterskänkas Senatsbeslutet innebär dock att skulderna kan efterskänkas om andra länder avskriver Saddam Husseins gamla utlandsskulder.
Thomas Nordegren, Washington thomas.nordegren@sr.se