Platser för ungdomsvård står tomma

Kommunernas besparingar gör att de ungdomar som behöver tvångsvårdas inte får den vård de behöver. Det hävdar Sture Korpi, generaldirektör på Statens institutionsstyrelse.
I dagsläget finns det nästan 100 tomma platser på statens ungdomshem. Det slår mot de ungdomar som har det svårast, säger Sture Korpi. – Det är ju pojkar och flickor, huvudsakligen pojkar, som har utvecklat en allt mer avancerad kriminalitet. De har ofta brutit relationen till sin familj och utvecklat ett drogmissbruk som blivit alltmer avancerat, säger han. Ändå står runt 100 av statens drygt 700 ungdomshemsplatser tomma. För bara något år sedan fattades det platser. Statens institutionsstyrelse byggde ut för miljontals kronor. Nu skär kommunerna ner och platserna står tomma. Vänsterpartisten Karin Rågsjö i i Stockholms socialnämnd håller med om att det är den ekonomiska krisen som ligger bakom. – Det är klart att läget är väldigt skarpt för de barn och ungdomar som far illa. Vad som kommer att hända under nästa år, det är svårt att säga. Men barn och ungdomar är ett prioriterat område i Stockholm. Det har lyfts upp som prioritet A, säger Karin Rågsjö. Den nya majoriteten i Stockholm skyller besparingarna på den tidigare, borgerliga ledningen. Nu kommer problemen, och barnen drabbas. Stockholm skjuter nu till pengar till egna akutplatser för kriminella och drogmissbrukande ungdomar. Men Sture Korpi vid Statens institutionsstyrelse är kritisk. Kommunernas vård räcker inte. Många ungdomar behöver först ryckas bort från vardagen och tvångsvårdas på ungdomshem, säger han. – Kommunerna har haft och har svåra ekonomiska problem, men vad det handlar om är ju att också kunna prioritera. För det är en ganska dålig affär att låta en ungdom gå ner sig så mycket att vederbörande blir ett ännu större samhällsproblem, blir ännu mer kriminell och får ännu mer psykiska problem och drogproblem, säger Sture Korpi. Men ungdomshemmen är dyra för kommunerna. Karin Rågsjö håller med om att besparingarna slår mot Stockholms ungdomar, men hon tror ändå att de som behöver tvångsvård får det. – Det kostar väldigt mycket att placera barn och ungdomar på institution. Men det är självklart så att de barn och ungdomar som behöver placeras på institution, de ska placeras på institution, säger Karin Rågsjö.
Cecilia Roos cecilia.roos@sr.se