V vill folkomrösta om EU-grundlag

Vänsterpartiet kommer att driva frågan om att få till stånd en folkomröstning i Sverige om EU:s nya grundlag. Det sa riksdagsledamoten Lars Ohly när partiet på lördagen inledde sin kommunkonferens i Norrköping.
– Ska vi gå vidare med ett medlemskap i europeiska unionen som utvecklas ganska långtgående till mer och mer av en statsbildning, då kan man inte göra det utan att människor är med på vagnen, säger Lars Ohly. – Då riskerar man demokratin. Då riskerar man att människor tar avstånd från demokratin och säger att nej, det är tydligt att vi inte ens tillåts påverka i en av de viktigaste frågorna om EU:s framtid som kanske har funnits. Har inte fått ta ställning Förslaget till ny EU-grundlag innehåller flera delar som vänsterpartiet är kritiskt till. Bland annat förslaget att nu fästa på papper att EU:s lagar alltid ska väga tyngre än svenska och att EU föreslås att lättare än i dag självt kunna skaffa sig ett större inflytande. Det här är frågor som inga svenska väljare har fått ta ställning till, menar Lars Ohly. – Eftersom de här frågorna inte diskuterades i valrörelsen finns det ingen som kan säga att den nuvarande riksdagen är vald med någon sorts mandat att hantera en ny konstitution för Europa. Det här är en fråga som har kommit sedan dess och som vi inte har vetat om innehållet i förrän just nu och vi har inte slutresultatet klart, säger Lars Ohly. Andra länder ska folkomrösta I Danmark och Irland är det redan klart att det blir folkomröstningar om EU:s nya grundlag. Spanien, Polen, Italien och Frankrike har antytt att det kan komma att bli omröstningar även där. Men i Sverige är det bara de EU-kritiska partierna miljöpartiet och vänsterpartiet som vill ha folkomröstning. De andra partierna tycker att det räcker att den folkvalda riksdagen till sist säger ja eller nej från svensk sida. Rädsla för att förlora Vänsterpartiets EU-parlamentariker Jonas Sjöstedt tror att det verkliga skälet är att de andra partierna fruktar resultatet i en omröstning. – Det är så enkelt som att de är rädda för att förlora det här. De vågar inte fråga folk om vi ska bli en delstat i Europas förenta stater, säger Jonas Sjöstedt.
Pontus Mattsson pontus.mattsson@sr.se