Holmberg vill skärpa asylregler

Regeringen kommer att föreslå skärpta regler för asylsökande som vill ompröva ett avvisningsbeslut. Tanken är att slopa möjligheten att ansöka om nytt uppehållstillstånd, säger migrationsminister Barbro Holmberg.
– Jag tycker att det är ett väldigt bra förslag. Som systemet ser ut nu så söker man uppehållstillstånd och får sin sak prövad, först av migrationsverket, sedan kan man överklaga till utlänningsnämnden och få sitt slutliga beslut. Sedan finns det en möjlighet att lämna in hur många nya ansökningar som helst, och det här gör att hela vistelsetiden i Sverige kan komma att bli oerhört lång, säger Barbro Holmberg. Migrationsminister Barbro Holmberg tycker att den nuvarande modellen har ett systemfel, att flyktingarna under den långa väntan ofta mår väldigt dåligt och då framför allt barnen. Förslaget som lanserades av förre migrationsministern Jan O Karlsson innebär att flyktingar inte längre ska kunna söka nytt uppehållstillstånd efter ett avslag i Utlänningsnämnden. I stället ska migrationsverket granska om det finns några hinder för avvisning. Kritiserat förslag Förslaget har kritiserats eftersom det inte anses humant att skärpa reglerna innan hela asylprocessen blir mer rättssäker. På frågan om Utlänningsnämnden ska läggas ner och rättsprocessen i stället ska flyttas till vanliga domstolar svarar Barbro Holmberg jakande. – Utlänningsnämnden ska inte finnas kvar i sin nuvarande form. Man får inte heller glömma att det är en stor reform. Det är många komplikationer i genomförandet av den här reformen. Men det är alltså domstolarna som kommer att ta över? – Vi arbetar utifrån att reformera asylprocessen helt utifrån riksdagens intentioner. Det låter inte helt hundraprocentigt klart? – Jo, men det är riksdagens intentioner. Vi arbetar utifrån det, säger Barbro Holmberg. Barbro Holmberg skulle inte själv kunna tänka sig att gömma en flykting. Hon utesluter inte heller att hon skulle kunna peka ut sina vänner för polisen om de skulle gömma flyktingar. – Det är väldigt, väldigt nedbrytande för människor och särskilt för barnen. Så jag skulle nog verkligen ta ett ordentligt samtal. Men skulle du kunna säga åt polisen att där och där finns flyktingar gömda? – Om det är en person som jag känner som har gömt en flykting, det skulle jag också fundera väldigt noga på. Möjligtvis att jag skulle kunna göra det, ja. Det beror lite grann på, säger Barbro Holmberg.
Mari Forssblad mari.forssblad@sr.se