Ökat våld på låsta avdelningar för asylsökande

Säkerheten för intagna och personal vid Migrationsverkets låsta avdelningar är hotad.
Antalet fall av våld, hot och självmordsförsök har ökat kraftigt de senaste åren. Det visar en rapport från Migrationsverket som Svenska Dagbladet tagit del av. Under de fyra senaste åren har antalet statistikförda händelser ökat med 45 procent. För att möta våldet vill Migrationsverket kraftigt öka antalet platser och dela upp dom på fler och mindre enheter, dessutom föreslår utredarna att det ska finnas tillgång till psykolog för de intagna. Rapporten är också kritisk till hur människor placeras, tex kan en barnfamilj som ska avvisas placeras med kriminella och personer från olika sidor i samma krigshärd kan placeras tillsammans.