Våld tvingar Migrationsverket att bygga ut

Säkerheten för både asylsökande och personal vid Migrationsverkets låsta avdelningar har brustit och verket bygger nu ut antalet platser. Våldsfall, rymningar och självmordsförsök inom de slutna avdelningarna har ökat kraftigt de senaste åren.
– Problemet kan naturligtvis vara att de inte kan hålla sams, att de är inlåsta på en begränsad yta, och känner frustration och desperation. Den riktar sig många gånger utåt mot andra och ibland riktar den sig mot dem själva, säger Jan Anders Rapp som är ansvarig på Carlslund, en av Migrationsverkets enheter. I det låsta förvaret kan asylsökande barnfamiljer leva tätt ihop med kriminella som ska utvisas. Här bor asylsökande med psykiska problem, aggressiva, deprimerade eller psykotiska. Två personer från samma konfliktområde kan komma att sitta i samma förvar, offer och förövare sida vid sida. Många incidenter Detta har påverkat säkerheten. De senaste fyra åren har incidenterna på förvaren ökat med 45 procent. Där ingår hot och våld mot intagna eller personal, rymningar, skadegörelse och händelser som lett till sjukvård, som till exempel självmordförsök. – Trängseln på förvaret kan vara en sådan sak. Den gör att man helt enkelt går varandra på nerverna, man blir desperat och frustrerad och kan ge sig på någon annan, säger Jan Anders Rapp. Utbyggnaden redan påbörjad För att minska trängseln har Migrationsverket redan påbörjat utbyggnaden av fler platser på mindre enheter. – Som det är nu kommer platsantalet att gå från 115 till totalt 265 platser i slutändan. Att man har kunnat minska trängseln har också inneburit att incidenterna har minskat. Vi tror exempelvis att just småskalighet underlättar för relationsskapandet på förvarsenheten, säger Jan Anders Rapp.
Cecilia Roos cecilia.roos@sr.se