Krav på karantän ger färre räddningshundar

Sverige ska ha 48 räddningshundar i ständig beredskap för internationella uppdrag vid till exempel naturkatastrofer. Men de hårda karantänsreglerna gör att få hundförare är beredda att åka utomlands med sina hundar.
– Vi har ju uppdraget att ha hundar i beredskap för att ingå i den här styrkan. Det ska egentligen vara 48 stycken hundar men i dagsläget har vi bara 23, säger Jan Olov Säll är samordnare för de internationella räddningshundsstyrkorna på Räddningsverket. Vad beror det på? – Mycket beror på de stränga karantänsregler vi har. Hundägaren vill inte bli av med sin hund under en fyramånadersperiod för de tappar både konditionsmässigt och arbetsmässigt. Om en hund varit på uppdrag utanför EU:s gränser hålls den först i fullständig karantän i 4 månader. Då får inte så mycket som en tass nudda marken utanför karantänsbyggnader. Efter det följer ytterligare två månaders hemkarantän. Hårdast regler i Sverige Den långa tiden motiveras med att man vill kontrollera att hundarna inte har rabies, trots att alla tjänstehundar är vaccinerade mot sjukdomen. Sverige är det enda landet i EU som har så här hårda karantänsregler för tjänstehundar. Maria Cedersmyg är veterinärinspektör på jordbruksverket, som har ansvar för reglerna och hon har förståelse för att reglerna känns hårda för hundförarna. – Det är väl ite så kul att bli av med en hund som man tränar så pass nära. Men vårt viktigaste mål är att alla människor ska vara skyddade från de smittsamma sjukdomar som kan komma hem med hundarna. Men är risken just när det gäller tjänstehundar så stor att det är värt karantänen? – Det är det vi måste diskutera framöver om just tjänstehundar, som trots allt hålls väldigt kontrollerade, ska få en speciell variant av kortare karantän. Karantänen efter ett internationellt uppdrag kostar räddningsverket ungefär 50 000 kronor per hund. Jan Olov Säll på räddningsverket tycker att jordbruksverket borde göra ett undantag för tjänstehundar och han förstår de hundförare som tvekar till att ställa upp i internationella uppdrag. – Jag förstår det mycket väl eftersom de svenska karantänsreglerna är sådana. Det är en familjemedlem och ett arbetsredskap, att bli av med sin bästa kompis är tufft.
Caroline Salzinger caroline.salzinger@sr.se