Två av tre kommuner drar ner nästa år

Det blir stora besparingar i många kommuner nästa år för att klara kravet på budgetbalans. Två av tre kommuner drar ner och många kommunala taxor kommer också att höjas. Det visar Ekots undersökning bland landets kommuner.
I Aneby hotas Lommarydsskolan av nedläggning. Lisa Gustavsson och Josefin Andersson är oroliga. – Det är en fin skola och den är gammal, också, säger Josefin Andersson och Lisa Gustavsson. Det är inte så många barn heller, så man kan koncentrera sig bättre. Det går bara 60 elever vid Lommarydsskolan i Aneby - och det är inte första gången den är nedläggningshotad. När Aneby ska spara 8,5 miljoner nästa år så finns skolan åter bland besparingsförslagen. Det oroar läraren Irene Hellgren. – Jag tror att de försöker lägga ner den inom en ganska snar framtid, säger Irene Hellgren. Vad skulle det betyda om man försöker lägga ner? – Det betyder mycket eftersom folk som tänker på att flytta till ett ställe, bryr sig mycket om att det finns förskola och skola, säger Irene Hellgren. Lommarydsskolan är en av många kommunala verksamheter som hotas av nedläggning eller nerdragningar. Två av tre av dom 203 kommuner som svarat på ekot enkät planerar att skära ned för att få inkomster och utgifter i balans. Pajala lånar till löner Pajala kommun i Norrbotten tillhör de som har det kärvt . Kommunen lånar nu till dom anställdas löner. Nästa år ska ett underskott på 27 miljoner sparas bort. Flera saker ligger bakom dom sämre tiderna, säger Bengt Niska, socialdemokratiskt kommunalråd i Pajala. En orsak är befolkningsminskningen som ger mindre skatteinkomster till kommunen, säger han och räknar upp andra orsakerna bakom den dåliga ekonomin. – Minskade pengar från staten på grund av sämre ekonomi för landet, säger Bengt Niska. Vi har inte heller haft en tillräckligt bra kostnadsmedvetenhet. För att få vända den negativa utvecklingen planerar många kommuner att höja sina taxor på vatten- och avlopp, sophämtningen, avgifter för färdtjänst och äldreomsorg, bland annat. Men det räcker bara en bit för de allra flesta. I några kommuner blir skattehöjningar trots att många redan höjt skatten i år. I Malmö ser det bättre ut än på andra håll. Malmöborna verkar slippa både skattehöjning och nedskärningar även om det finns stadsdelar som ligger på minus. Men på andra håll blir det stora besparingar. Kärvt i Stockholm Stockholm måste förstärka kassan med 410 nya miljoner nästa år, bland annat ska mer dras in på parkeringsavgifter och boendeparkering. De kommunala lönerna räknas bara upp med 1,4 procent men frågan är om det håller när lönerna väl förhandlas fram. Orsakerna bakom kommunernas svåra läge är väl känt. Kostnaderna, framför allt i form av högre löner, har ökat snabbare än intäkterna och maxtaxan inom barnomsorgen har gjort att kommuner har tappat en stor intäktskälla. Maj-Lis Åkerlund, sektionschef vid finanssektionen vid Kommunförbundet, tror att en del kommuner snart tvingas säga upp personal. – Det kommer säkert att förekomma i vissa kommuner, säger Maj-Lis Åkerlund vid Kommunförbundet. Man brukar försöka låta personalnedgångar gå genom naturlig avgång och man tittar på timanställda, men det kan också bli fråga om uppsägningar.
Sören Granath soren.granath@sr.se
Daniel Rundqvist, Jönköping daniel.rundqvist@sr.se
Bo Göran Bodin bo.goran.bodin@sr.se