Industriman vill slopa förmögenhetsskatten

De rikaste personerna i Sverige betalar ingen förmögenhetsskatt och därför kan den avskaffas. Kostnaden kan tas igen genom ökade kostnader för bolagen. Det säger industrimannen Rune Andersson, som är ordförande för Electrolux.
– Förmögenhetsskatten är den värsta skatten. Den driver ut kapital ur landet i enorma mängder och därmed tappar staten avkastningsskatt och reavinstskatt som den skulle ha fått på kapitalet om det stannat kvar, säger Rune Andersson. Så du menar att om man tar bort förmögenhetsskatten får man behålla pengarna i landet? – Absolut. Då får man ju de vanliga kapitalskatterna på allt det kapital som stannar kvar. Det är samma sak med arvs- och gåvoskatter, som i vissa fall slår så väldigt hårt att många människor flyttar ut ur landet innan generationsskiftena, och då försvinner ju det kapitalet också. Rune Andersson pekar på Riksskatteverkets beräkningar som visar att de allra rikaste svenskarna undviker att betala förmögenhetsskatt. Därför, menar han, kunde skatten tas bort. Totalt beräknas 500 miljarder kronor finnas placerade i utlandet. Utflödet av pengar kan vända Staten skulle förlora inkomster om förmögenhetsskatten togs bort. Men enligt Rune Andersson skulle detta kunna tas igen genom sämre avdragsmöjligheter för företagen. Dessutom skulle alltså flödet av pengar som förs ut ur Sverige vända, säger Rune Andersson. Det här är ett helt nytt läge som vi aldrig mött förut, säger statsminister Göran Persson. Med det menar han att det är nytt att näringslivet också vill vara med och ta ansvar för hur skatter ska kunna tas in till staten. – Ge oss de här skatteförändringarna och vi ska ge er förslag på finansieringen. Okej. Om det är ansatsen från näringslivets sida så står vi i ett nytt politiskt läge. Vi har aldrig mött det förut, säger Göran Persson. Förhandlar i november Göran Persson har förklarat att han själv kommer att förhandla med fackföreningsrörelsen och arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv i början av november. Rune Anderssons idéer har stöd från Svenskt Näringsliv, som gärna vill förhandla fram skatteförändringar med statsministern. – Av de tio rikaste svenskarna är det sju som inte skattar i Sverige. De har lämnat landet. De har också förmögenheter på 500 miljarder kronor. Vi skulle kunna använda dessa pengar väldigt effektivt i svensk ekonomi och det skulle kunna resultera i fler jobb, säger Krister Andersson, som är chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.
Erik Ridderstolpe erik.ridderstolpe@sr.se