Byggandet fortsätter att minska

De totala bygginvesteringarna minskar både i år och nästa år, det spår branschorganisationen Svensk Teknik och Design, STD. Det är framför allt dystrare bedömningar av kommunala bygginvesteringar som ligger bakom den sänkta prognosen.
STD är bransch- och arbetsgivarorganisation för arkitektföretag och teknikkonsultföretag. I sin nya prognos spår organisationen fortsatt nedgång för byggandet. Först 2005 vänder det uppåt igen för branschen. I år väntas de totala bygginvesteringarna minska med mellan tre och fyra procent. Nästa år dämpas fallet något, till minus en till två procent. Först år 2005 ökar investeringarna med två procent igen, enligt prognosen. Det är framför allt dystrare bedömningar av kommunala bygginvesteringar som ligger bakom den sänkta prognosen. Byggnedgången i Stockholm och Göteborg väger tungt i den totala bedömningen. Bostadsbyggandet går ner med tre procent i år för att ligga still nästa år. År 2005 ökar bostadsbyggandet med fem procent, spår STD. Marknadsundersökningen genomfördes under september och oktober och bygger på uppgifter från 100 branschföretag med drygt 14 000 anställda.