Krismöte i Nato om EU-försvar

På måndagen samlas Nato till krismöte med anledning av EU:s planer på ett närmare europeiskt försvarssamarbete. Det är USA som kallat till mötet och att det äger rum visar på fortsatta spänningar mellan USA och Europa som ett resultat av Irak-kriget.
USA har under många år tryckt på de europeiska länderna för att de ska ta ett större ansvar för sitt militära försvar och inte bara förlita sig på USA. Men nu när EU på allvar börjar diskutera försvarsintegrering i Europa då reagerar USA med stor misstänksamhet och har inkallat Nato-ambassadörerna till ett möte för att rensa luften. Inom ramen för Nato USA ser gärna att de europeiska länderna moderniserar sina krigsmakter, men det ska på det hela taget ske inom ramen för Nato där USA har det avgörande ordet, inte i konkurrens med Nato. Det är det som USA fruktar att det nya EU-samarbetet kan utvecklas till. Långtgående planer EU har redan tidigare beslutat att sätta upp en gemensam krishanteringsstyrka, och det verkar Bush-administrationen acceptera. Men i samband med diskussionen om EU:s framtida konstitution har mer långtgående planer lagts fram. De mest radikala av dem avvisades visserligen vid EU-mötet förra veckan. Det gäller till exempel att det skulle byggas upp en helt separat europeisk militärstab vid sidan av Nato:s. Men de stora EU-länderna håller fast vid att de ska inleda ett så kallat strukturerat samarbete där deras militärapparater ska samordnas, även om de bedyrar att det inte hotar Nato. Storbritannien oroar USA Det är framför allt Frankrike och Tyskland som drivit den här frågan och då har det mest setts som en förlängning av deras motstånd mot USA och kriget i Irak. Men när också Storbritannien tidigt i höst som det verkade anslöt sig till planerna blev Washington klart oroat. Storbritannien har ju varit USA:s främsta allierade, men de här nya tongångarna tolkades som att Storbritannien nu istället började närma sig Tyskland och Frankrike. Vad USA idag begär på Nato-mötet är först och främst mer information om vad som pågår, de anser att de medvetet hålls utanför. Kanske blir det inte så mycket konkret av samarbetsplanerna den här gången heller. Men för USA är tecknen ändå oroväckande, även om samarbetet till en början kanske är ganska anspråkslöst så kan det få sin egen logik och utvecklas vidare, speciellt om det politiska klimatet över Atlanten fortsätter att vara kyligt.
Sten Sjöström sten.sjostrom@sr.se