LO: Regeringen försvårar avtalsrörelsen

En ny lönerörelse står för dörren. En majoritet av alla anställda får i början av nästa år nya löneavtal. Nu hävdar LO att regeringen försvårar förhandlingarna genom att förbereda förslag som ytterligare kan öka arbetsgivarnas kostnader för sjukfrånvaro.
– Det är viktigt att regeringen kommer till skott ganska snart kring frågan hur man ska hantera sjukförsäkringen. Det har funnits många bollar i luften och det finns en osäkerhet kring vilka förslag som kommer att komma när det gäller ekonomiska drivkrafter. Vi vet ju att arbetsgivarna redan nu, med anledning av den tredje sjukveckan, är oerhört kritiska. Man diskuterar på vilket sätt det här kommer att påverka avtalsrörelsen, det utrymme som finns. Kommer det då neddimpande någonting mitt i avtalsrörelsen som inte är känt för parterna innan man kommer i gång, riskerar det att försvåra avtalsrörelsen, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin. Vilka kan konsekvenserna bli? – Jag ser en risk i att i stället för att parterna får diskutera det som är kärnfrågan, hur lönerna ska se ut för nästa avtalsperiod och vilka andra frågor tycker vi är viktigt att diskutera, kommer i stället en diskussion om politiska beslut. I vad mån det ska påverka utrymmet som vi har till vårt förfogande. Den debatten borde vi kunna slippa runt förhandlingsbordet. Framför allt mitt i förhandlingarna, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.
Pia Lille pia.lille@sr.se