Många avbryter lumpen

Varje år avbryter mellan 12 och 15 procent av de värnpliktiga sin militära grundutbildning – oftast av hälsoskäl. För dem som gör civilpliktig utbildning är andelen avhoppare något lägre - mellan 7 och 8 procent.
De här siffrorna kommer fram i en undersökning som Pliktverket har gjort bland de värnpliktiga som lämnade sin utbildning under 2002. 51 procent av männen uppgav att det var belastningsskador i knän, fotleder och rygg som gjorde att de tvingades avbyta sin utbildning. En stor del av dessa skador hade kunnat undvikas om de värnpliktiga hade varit mer förberedda och mer vältränade vid inryckningen, anser Pliktverket.