Inga nedskärningar i Malmö och Åre

De flesta kommuner planerar för nedskärningar nästa år. Två av tre tänker skära ned, samtidigt som många planerar att höja de kommunala taxorna. Det har Ekots undersökning visat. Men det finns kommuner som varken behöver dra ned verksamhet eller höja skatten.
En av dem är Åre kommun, där Inger Eriksson är ekonomichef. – Vi har det väl någorlunda under kontroll i Åre kommun. Vi har klarat balanskraven de senaste åren och har inte behövt göra någon skattehöjning. Dessutom hade vi en befolkningsökning sista året och det hjälper till mycket på ekonomin. Åre kommun befinner sig i en expansiv fas och folk flyttar hit, vilket är glädjande, säger Inger Eriksson. Hållit hårt i pengarna Även Malmö, som i decennier varit känd som en problemkommun, klarar budgeten. – Vi har varit ganska försiktiga med de kostnadsökningar vi haft. Vi har hållit i pengarna ganska hårt och det är nog förklaringen till att det ser ut så här, säger Malmös ekonomidirektör Staffan Moberg. Öresundsbron gav framtidstro I början av 90-talet försvann en fjärdel av jobben i Malmö, välutbildade familjer med höga inkomster flyttade ut. Men Malmös kräftgång tog slut 1996, högkonjunkturen kom, skatteutjämningssystemet gav nya pengar, med byggandet av Öresundsbron kom också optimism och inflyttning, men den nya framtidstron möttes med försiktighet. – Vi har haft ganska så omfattande ekonomisk styrning med tydliga delårsbokslut, tydliga utfallsprognoser. Vi har visat överskott i vår resultaträkning sedan 1996, mellan 50 och 300 miljoner årligen. Det är väl det som är huvudorsaken till att vi nu kan ha en lite mer försiktig budget 2004, säger Staffan Moberg. Bra år för Åre Åre är en glesbygdskommun i Norrlands inland. Som många andra glesbygdskommuner är den kommunala skatten hög, drygt 33 kronor inklusive landstingsskatten. Men i år ser det ganska bra ut för Åre. Någon skattehöjning är inte föreslagen och inte heller finns några nedskärningar i de kommunala verksamheterna, möjligen omfördelningar mellan olika verksamheter. Det är heller inte säkert att de kommunala taxorna behöver höjas men där pågår fortfarande diskussionerna. Inflyttning stärker kassan En viktig förklaring bakom den goda ekonomin är inflyttningen till kommunen och därmed ökade skatteinkomster. En annan är att Åre är stor bidragsmottagare. Ungefär 30 procent av kommunens inkomster är pengar från statliga bidrag eller det kommunala utjämningssystemet. Stockholm måste spara mest Bland storstadskommunerna är det Stockholm som måste spara mest. Nästa år saknas nära en halvmiljard kronor för att uppnå balans i budgeten. Mer pengar från parkering Bland annat handlar det om högre parkeringsavgifter och dyrare boendeparkering, säger Stefan Falk, kanslichef för finansroteln i Stockholm. – Primärt är det den vikande konjunkturen som har slagit väldigt hårt mot Stockholm. Skatteunderlaget har vikit. Dessutom har tillväxten i Stockholm vikit mer än i övriga delar av landet, säger Stefan Falk. Kärvt även i Malmö I andra kommuner hotas skolor av nedläggning och en del kommuner tvingas säga upp personal. Även om Malmö ser ut att klara en budget i balans nästa år så blir det kärvt de kommande åren, säger ekonomidirektör Staffan Moberg: – Konjunkturen låter vänta på sig, skatter och skatteunderlaget ökar inte i den omfattningen som vi förutsatt tidigare. Det är huvudförklaringen till att det blir kärvare ekonomi för landets kommuner, däribland Malmö.
Sören Granath soren.granath@sr.se
Jens Ericson, Malmö mailto:jens.ericson@sr.se