Nytt torsklarm

Det internationella havsforskningrådet ICES i Köpenhamn föreslår på nytt ett totalt stopp för torskfisket i Nordsjön och Skagerrak till torskbeståndet har återhämtat sig.
Även i Irländska sjön och på Skottlands västkust föreslås nollkvoter för torskfiske. Också för fiske som har torsk som bifångst föreslås totalstopp. Havsforskningsrådets generalsekreterare säger att trots att man varnat för alarmerande låga nivåer har torskbeståndet fortsatt minska under flera år.