DC 3:ans ena vinge bärgad

Sent under måndagskvällen bärgades ena vingen från den nedsjutna DC 3:an i Östersjön.
Efter ett par dygns arbete kunde den vänstra vingen lyftas över på ubåtsräddningsfartyget Belos. Lyftet av själva flygplanskroppen beräknas ske den tredje november. DC 3:an sköts ned över Östersjön 1952 av ett sovjetiskt plan. Det hade åtta svenska besättningsmän ombord. I juni i år hittades planet öster om Gotska sandön av privata intressenter.