EU-krav på privatimport av alkohol

EU-kommissionen hotar med att gå till domstol om inte Sverige tillåter privatimport av alkohol.
Det kan till exempel handla om att själv importera vin från en vingård i Frankrike med egna mellanhänder. Idag kan man importera det önskade vinet genom Systembolaget, men enligt kommissionen tar det för lång tid och är för kostsamt. Hittills har regeringen försvarat reglerna med att det är lättare att kontrollera köparens ålder på Systembolaget. Större möjligheter till privatimport skulle också kunna öppna för mer konkurrens från exempelvis internet.