Allmänt minnestest kan avslöja alzheimers

Demenssjukdomar som alzheimers kan upptäckas mycket tidigare med hjälp av ett minnestest. Det är slutsatserna av ett forskningsprojektet vid Umeå universitet som pågått sedan 1988.
De drygt 3 600 personer som ingått i projektet har genomgått en omfattande minnesundersökning som baseras på den kunskap som världens minnesforskare har idag. Upplevelseminnet mäts Det handlar till exempel om att mäta det episodiska minnet där testet går ut på att lära in ett antal ord och ansikten och sedan i efterhand identifiera så många ord och ansikten som möjligt. Projektet har pågått sedan 1988 och en del av de slumpvis utvalda umeåbor mellan 35 och 80 år som har undersökts har sedan dess utvecklat någon form av demenssjukdom. Dagens mediciner blir effektivare I dag finns bromsmedicin för demenssjukdomar som fördröjer sjukdomsförloppet med fem-tio år och medicinen blir effektivare ju tidigare den sätts in. – Om man kan hitta de som kommer att utveckla demens senare så kan de mediciner som finns idag vara mycket effektivare, säger Lars Göran Nilsson, professor i psykologi vid Stockholms universitet. Genom att gå tillbaka till undersökningsresultaten kan man hitta gemensamma nämnare som ska resultera i en undersökningsmetod för en tidigare upptäckt av demenssjukdomar. Vill ha allmänna minnestest Professor Lars Göran Nilsson menar att minnesundersökningar borde ingå i vanliga hälsoundersökningar. – Samtidigt som en vanlig hälsoundersökning görs borde en djuplodande minnesundersökning göras. Därmed tror jag att man skulle kunna vinna mycket för den som råkar ut för sjukdomen eller för den personens familj men även för samhället, säger Lars Göran Nilsson.
Magnus Bergner magnus.bergner@sr.se