Företag dåliga på att hantera kemiska produkter

Hanteringen av kemiska produkter är bristfällig på många företag, enligt Arbetsmiljöverket. I veckan genomförs därför omkring 2 000 inspektioner på företag inom bland annat bygg- och verkstadsindustrin.
Hudkontakt och inandning av skadliga ämnen på arbetet kan orsaka både besvär och sjukdomar. Även om användningen av skadliga ämnen minskat inom industrin på senare år orsakar de fortfarande ungefär 10 procent av alla arbetsskador i Sverige. 2 000inspektioner De närmaste dagarna genomför Arbetsmiljöverket 2 000 inspektioner på företag verksamma inom trä-, bygg- och tryckeribranschen och arbetsplatser som sysslar med olika typer av ytbehandlingar, till exempel förkromning av bildelar. På Elgruppen i Örebro, ett av de företag som inspekteras, var det mesta i sin ordning. Men att skyddsmaskerna förvarades i samma skåp som de kemikalier de ska skydda emot påpekades av arbetsmiljöinspektören Ulf Boström. – Ofta så hänger de i det rummet där de ska användas men där ska de egentligen inte vara. De ska förvaras på annat ställe så de inte behöver utsättas för de här kemikalierna för då åldras de hela tiden, säger Ulf Boström. Information om farliga medel Förra året presenterades en svensk studie där det framgick att fyra av fem företag som sysslande med isocyanater, ett ämne som bland annat används för plastframställning och i billack, inte följde bestämmelserna. Vid de nu aktuella inspektionerna är det främst informationen till de anställda om de farliga medlen och företagens riskbedömningar som ska kontrolleras. Det handlar bland annat om veta vilken skyddsutrustning som är lämplig. – Vi är väl både ledsna och klara över att det används personlig skyddsutrustning i för liten omfattning. Dessutom, som en följd av det här, att man använder fel saker eller byter för sällan vilket gör att skyddsfaktorn inte alls blir den det borde vara, säger Maria Dalin-Kronholm, projektledare för tillsynskampanjen på Arbetsmiljöverket. Kan stänga arbetsplatser Arbetsmiljöverket har möjlighet att stänga de arbetsplatser som inte följer bestämmelserna, men enligt Maria Dahlin-Kronholm handlar det från verkets sida i första hand om att göra både ansvariga chefer och de anställda medvetna om riskerna. – Personligen tror jag inte på det där att man drämmer ned näven i bordet och beordrar det ena eller det andra för det måste växa fram på ett naturligt sätt hos de som ska jobba med det, säger Maria Dahlin-Kronholm, projektledare på Arbetsmiljöverket.
Magnus Thorén magnus.thoren@sr.se
Peter Bjurbo, SR Örebro peter.bjurbo@sr.se