Höga förväntningar risk för Bolivias nye president

Bolivias nye president Carlos Mesa har i rask takt lyckats vinna stöd från olika sektorer, både nationellt och internationellt. Men hans marginaler är små och med de förväntningar som finns är risken för att misslyckas ändå stora.
Waldo Alvarazin är ordförande för Bolivias kommission för mänskliga rättigheter. En prövad man som ofta deltagit i medlingsförsök i olika sociala konflikter. Inte alltid med framgång. Men att han misslyckades att medla mellan Gonzalo Sanchez de Lozada och de sociala rörelser som krävde hans avgång, tar han inte särskilt hårt. Möjlighet skapa demokrati Att Sanchez de Lozada avgick var en förutsättning för ett minimum av social fred, säger han. Carlos Mesa innebär en möjlighet att skapa en verklig demokrati i det här landet. Men Waldo Alvarazin blundar inte för de svårigheter som finns. Å ena sidan risken att den nya regeringen snabbt ska spricka på grund av de många, ofta motstridiga och omöjliga krav, som olika sociala rörelser ställer på honom. Å den andra, det faktum att han själv inte tillhör något parti och att hans regering består av folk utan partitillhörighet gör att han inte kan räkna med någon självklar majoritet i kongressen. Ingen folklig ledare Carlos Mesa själv är heller ingen folklig ledare, utan en intellektuell, historiker och journalist som genom sitt arbete fram för allt i TV har vunnit stor trovärdighet inom medelklassen, men som bland bönder och gruvarbetare är ett oskrivet kort. Men igår kunde ändå Carlos Mesa dra en lättnadens suck. Då, under ett möte med tusentals aymaraindianer i huvudstaden La Paz, lovade deras ledare Felipe Quispe att upphöra med protesterna och ge den nye presidenten tid och tillräckligt med lugn och ro för att kunna studera deras krav och komma med förslag. Djup misstro Den andre huvudledaren i upproret mot Sanchez de Lozada, de coca-bladsodlande böndernas ledare, Evo Morales, har tidigare lovat samma sak. Men det handlar inte bara om en tjock katalog som sträcker sig från krav på traktorer till att cocaodling ska legaliseras. Både Felipe Quispe och Evo Morales är dessutom ledare som inte döljer sina ambitioner att stå i spetsen för ett revolutionärt maktövertagande. Problemet är att de betraktar varandra med djup misstro och att de bägge försöker överflygla varandra i radikalitet och oförsonlighet. För att lyckas måste därför Carlos Mesa inte bara ha ett flytande och öppet förhållande till de två. Ännu viktigare är, kanske, att vinna förtroende hos deras följeslagare, annars kan han lätt bli ett offer i kampen mellan två härförare vars främsta intresse inte är att stabilisera Bolivia, utan att segra.
Lars Palmgren, Santiago lars.palmgren@sr.se