Försvaret nallar av framtida resurser

Försvaret behöver använda 2,3 miljarder kronor tidigare än beräknat för att klara redan gjorde materielbeställningar de närmaste åren. En av orsakerna är att försvarsmakten fortfarande inte har tillräcklig kontroll över sina utgifter.
– 2,3 miljarder är verkligen inte peanuts, det är mycket pengar men det är pengar som redan är avsatta för senare. Nu tidigareläggs de för att man ska kunna betala sina utgifter och så får man de inte senare, säger Håkan Juholt som är socialdemokratisk ordförande i Försvarsberedningen. Pengarna räcker inte 71,6 miljarder kronor är vad riksdagen har bestämt att försvaret får använda för materielköp och materielutvecklingutveckling de närmaste åren. Men redan nu står det alltså klart att de pengarna inte kommer att räcka för de allra närmaste åren. Regeringen vill därför att riksdagen höjer den här inköpsramen till 73,9 miljarder kronor alltså 2,3 miljarder mer är beräknat. Det betyder inte att försvaret totalt sett får mera pengar att handla för. I stället får de handla för 2,3 miljarder mer de allra närmaste åren och 2,3 miljarder de mindre senare, vilket alltså inte var planerat. Bristande kontroll av utgifterna Regeringen säger att det bland annat beror på fortsatta brister i försvarets förmåga att kontrollera sina inköp och sin ekonomi. – En av orsakerna som regeringen själv anger är att Försvarsmakten inte har tillräckligt god bugetkontroll, att man inte vet hur mycket pengar man gör av med och uppenbarligen har handlat för mer än vad man har enligt riksdagsbeslut. Det är mycket anmärkningsvärt. 2,3 miljarder är nästan hälften av vad landstingen har i sparbeting och det är de stora välfärdskriserna just nu, säger Lars Ångström, miljöpartist i riksdagens Försvarsutskott. Är det glasklart att det här går igenom? – Nej, det är det inte. Jag kommer att begära att försvarsministern och befälhavaren kallas till utskottet för att redogöra för vad det här bottnar i och varför de här siffrorna inte har varit med i budgetuppgörelsen, säger Lars Ångström. Även Håkan Juholt, socialdemokrat i Försvarsberedningen är kritisk till hur det står till med den ekonomiska planeringen inom försvarsmakten. – Till hur stor del det här beror på brister det är sådant som utskottet nu ska titta på. Det får vi väl se vad det beror på, vilka projekt det är, vad bristerna består och vi har precis börjat arbeta med det här så det kommer att redas ut under resans gång vad som har gått snett, säger Håkan Juholt.
Christer Larsson christer.larsson@sr.se