Sämre än väntat för Electrolux

Det gick sämre än väntat för vitvarujätten Electrolux under det tredje kvartalet i år. Bolaget redovisar visserligen en vinst i miljardklassen men den blev lägre än samma period förra året.
I siffror handlar det om 1 miljard 286 miljoner kronor i år mot drygt 2,7 miljarder förra året. Bolaget pekar på flera orsaker. Till exempel en reservering på 378 miljoner för olönsamma tvättbarer i Tyskland och en förlust på 85 miljoner på en försäljning av kompressorverksamhet som är en del i innehållet i bolagets kyl- och frysskåp. Ett oväntat besked är också att Electrolux utreder om koncernens fabriker i USA ska läggas ner med hänvisning till att lönsamheten sviktar. Om det blir fråga om en nerläggningen väntas en aveckling att kosta drygt en miljard kronor. Dessutom ser det inte ut som om bolaget fortfarande inte fått ordning på sina problemtyngda verksamheterna i Kina och Indien. Men sammantaget - rensat för olika engångskostnader eller extraordinära kostnader blev det ingen stor förändring av själva rörelsevinsten för Electrolux. Eller knappt 1,7 miljarder i år mot lite drygt 1,7 förra året. Och siffran för koncernens omsättning ligger också nära varandra. Knappt 30, 4 miljarder i år mot knappt 31,8 förra året.