Sjukkostnaderna minskar - för staten

Sedan arbetsgivarna från den första juli betalar också för den tredje sjuklöneveckan, har statens kostnader för sjukskrivningarna minskat.
I september var kostnaden 110 miljoner lägre än samma månad förra året. Sett till hela året är kostnaden för sjukskrivningarna fortfarande högre än förra året.