Ramqvist tillbakavisar anklagelser

Försäkringsbolaget Skandias förre styrelseordförande Lars Ramqvist bekräftar att hans son har bott i en av företagets lägenheter, men förnekar samtidigt att han själv skulle haft något som helst att göra med de avslöjade lägenhetsaffärerna i koncernen.
Lars Ramqvist skriver i ett brev till Skandiautredaren Otto Rydbeck att han inte på något sätt har berikat sig på Skandias bekostnad. Den ersättning han fick som ordförande i Skandia gick till att köpa aktier i bolaget och Ramqvist skriver: "Då värdet på aktierna kraftigt minskat så måste jag tyvärr konstatera att fem års styrelsearbete i Skandia för min del hitintills varit en stor förlustaffär". Det är nyhetsbyrån TT som läst Lars Ramqvists brev till Otto Rydbeck.