Före detta Skandia-chef försvarar sig

Försäkringsbolaget Skandias förre styrelseordförande Lars Ramqvist skriver i ett brev till den som utreder Skandias kritiserade affärer, att han inte kände till några lägenhetsaffärer.
Ramqvist skriver i brevet, som TT läst, att frågor om lägenheter aldrig var uppe under hans tid i styrelsen, de frågorna sköttes helt och hållet av företagets direktörer. Däremot bekräftar Ramqvist att hans son fick hyra en outnyttjad övernattningslägenhet i Stockholm i andra hand under en tid. Ramqvist tillbakavisar också rykten om att han skulle berikat sig på Skandias bekostnad. Han skriver att han använt större delen av den ersättning som bolagsstämmorna beslutat om till att köpa Skandia-aktier och att dessa nu sjunkit kraftigt i värde. Så sent som vid ett möte igår kväll på Publicistklubben i Stockholm så uppmanade Svenskt Näringslivs ordförande Sören Gyll Skandias tidigare ledning att berätta sanningen om lägenhetsaffärerna. Brevet till Otto Rydbeck är daterat samma dag. Som orsak till att han skrev brevet anger Ramqvist att familjen bett honom om det efter alla skriverier och all ryktesspridning.