Fritidsbåtsregister aktuellt igen

Sjöfartsverket vill införa ett obligatoriskt fritidsbåtregister och en obligatorisk ansvarsförsäkring för alla båtägare för att öka sjösäkerheten.
Riksdagen har satt som mål att halvera olyckorna till sjöss fram till år 2007 och enligt sjöfartsverket kan även åldersgräns och en obligatorisk utbildning med förarbevis bli aktuellt för att uppnå det målet. Synpunkterna presenterades under tisdagen i en utredning från Sjöfartsverket som gjorts på uppdrag av regeringen.