Frankrike får frist av EU-kommissionen

EU-kommissionen vill ge den franska regeringen mer tid att minska sitt budgetunderskott.
Den franska regeringen får ytterligare ett år på sig, till 2005, att se till att budgetunderskottet blir mindre än tre procent av BNP. Trots att Frankrike kommer att bryta mot budgetreglerna tre år i rad vill alltså kommissionen inte bötfälla Frankrike i nuläget. Förslaget är kommissionens sätt att hantera hur unionens stabilitetspakt kan efterlevas utan att man går för hårt fram mot Frankrike. Euroländernas finansministrar ska ta ställning till förslaget i november.