Allt färre flickor i Indien

Det föds allt färre flickor i Indien, och antalet har minskat dramatiskt under de senaste tio åren, det visar en ny rapport från FN.
I Indien så föds det nu i genomsnitt 927 flickor på 1 000 pojkar, vilket är en minskning med 1991, då det föddes 945 flickor. I vissa delar av landet är det värre, i delar av delstaten Punjab föds det färre än 800 flickor på 1000 pojkar. Många par gör abort när de får veta att de väntar en dotter. Enligt FN-rapporten är den nuvarande utvecklingen stadig och oroande. I indisk kultur anses det viktigt för en familj att ha manliga arvingar. Att föda en flicka kan vara kostsamt då hennes föräldrar förväntas bekosta bröllopet när hon gifter sig och dessutom betala hemgift till brudgummens familj.