Lyckat försök med konstgjort blod

Sverige är först i världen med lyckade försök att ge konstgjort blod till människor. Det står klart sedan åtta patienter behandlats med det syntetiska blodet på Karolinska sjukhuset i Solna.
Metoden, som presenteras i nya numret av Ny Teknik, kan om försöken fortsätter att gå bra, leda till att blod kan ges till patienter direkt på olycksplatser. Den möjligheten finns eftersom det nya konstgjorda blodet kan användas på patienter med olika blodgrupper. Idag måste läkarna avvakta blodprover på sjukhusen.