Samer har lågt förtroende för sametinget

Det svenska sametinget firar i veckan sitt tioårsjubileum. Men de tio åren har kantats av politiska avhopp, bråk och konflikter.
Trots alla spänningar har sametinget haft det goda med sig att motsättningarna i det samiska samhället har blivit tydliga, enligt många av sametingets ledamöter. Men undersökningar visar att förtroendet för sametinget är lågt bland samerna själva. – Det är jättemånga som tycker att sametinget är en lekstuga och att det inte händer någonting. Det är lite så som det svenska samhället vill att det ska vara. Vi har ju bara funnits i tio år och jag skulle vilja se hur den svenska riksdagen hade fungerat efter bara tio år, säger Sara Omma, en av sametingets ledamöter. Sametingsmötet hålls den här gången i Lycksele. Det är nu tio år sedan kungen invigde det svenska sametinget och många gladdes då åt att samerna äntligen fått ett eget folkvalt parlament. Men invigningstalet hade knappt klingat ut förrän bråken i tinget började. Konfliktfyllda möten Personmotsättningar och gamla konflikter mellan till exempel rennäring och övriga samer visade sig ganska snabbt genom de olika uppgörelser som utspelade sig inför öppen ridå på sametingets möten. Trots allt bråk så har sametinget betytt oerhört mycket för att olika åsikter och intressen har fått komma till tals. – Vi har kunnat fokusera på våra problem som aldrig har tagits upp annars. De organisationer som finns har haft väldigt starka egna intressen och vi har inte fått utrymme i dem, säger Eva Jejjlid som företräder jakt- och fiskesamerna i tinget. Kaos har präglat arbetet Sametinget har dubbla roller. Dels är det ett folkvalt parlament och dels är det en svensk statlig myndighet som lyder under regeringen. Det har, enligt sametingets ordförande, Olov Sikku, skapat irritation och förvirring och är ytterligare ett skäl till det kaos som stundtals har präglat tingets arbete. – Dubbelheten har spelat stor roll eftersom tingets roll från början varit väldigt oklar, säger Olov Sikku.
Torbjrön Bergström torbjorn.bergstrom@sr.se