En andra nyemission för Swedbank

Swedbank genomomför en andra nyemission på 15 miljarder kronor - det beslutade bolagets stämma i dag. Men det blev cirkus på stämman som hölls just på Cirkus i Stockholm.

– En oberoende bank för de många, nära människorna och företagen, sade Carl Eric Stålberg, ordförande i Swedbank.

Ensam på scenen inledde Swedbanks ordförande Carl Eric Stålberg återigen en stämma - när han nu för andra gången på ett år bad aktieägarna om mer pengar.

Men kritiken mot honom från de mindra aktieägarna var vass. Men Carl Eric Stålberg slår ifrån sig.

– Det kanske finns några som har en negativ syn på mig, det får manleva med.

Men aktiespararnas Tore Liedholm har inte heller något förtroende kvar för ordförande Stålberg efter expansionen i Baltikum och Ukraina - och han tror att fler tycker som honom även om Swedbank säger något annat.

– De håller masken väldigt bra. I synnerhet herr ordföranden själv. Sedan har det varit mycket diskussion internt också, men det kommer väl inte alltid ut, säger Tore Liedholm.

Efter de två nyemissionerna kommer antalet Swedbankaktier ha mer än fördubblats och Swedbank kommer att ha tagit in över 27 miljarder kronor - ungefär lika mycket som banken delat ut sedan år 2000. Vd Michael Wolf ser det som två ytterligheter.

– Det visar lite grann hur galna de sista åren var. Man kallar det en superkonjunktur men i efterhand kan man se att det var en gigantisk bubbla. Så varken då eller nu var ett normaltillstånd, vi får nog lära oss att leva med en mer normaliserade tillväxttal. Vi får ta de senaste åren med en nypa salt och nu får vi en överreaktion åt andra hållet, säger Michael Wolf.

Louise Andrén Meiton
louise.andren.meiton@sr.se