OMX vände förlust till vinst

OM Hex, som bland annat äger och driver börserna i Stockholm och Helsingfors, redovisar en vinst på 39 miljoner kr för årets tredje kvartal. Det kan jämföras med förlusten på 47 miljoner kr för motsvarande period i fjol.
Intäkterna uppgick till 729 miljoner kr, jämfört med 580 miljoner kr ett år tidigare. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en kvartalsvinst på 22 miljoner kr och intäkter på 715 miljoner kr, enligt Reuters prognosenkät. För hela perioden januari-september redovisar OM Hex en förlust på 482 miljoner kr, mot en vinst på 11 miljoner kr motsvarande period året innan. Förutsatt fortsatt svaga marknader under årets fjärde kvartal beräknas intäkterna i OM Technology bli något högre än under det tredje kvartalet. Det besparingsprogram som inleddes i juni väntas få full effekt under första kvartalet nästa år. Samordningsvinsterna efter samgåendet med Hex får full effekt inom tre år. Viss effekt kommer att uppnås första kvartalet 2004, skriver OM Hex.