Frankrike vill inte strama åt budgeten

Frankrike är negativt till EU:s krav på ytterligare budgetnedskärningar nästa år. EU-kommissionen kräver nya åtstramningar för att ge fransmännen ytterligare respit med sitt för stora budgetunderskott. Men den franska regeringen menar att det skulle destabilisera den franska ekonomin.
EU-kommissionen kräver att Frankrike minskar sitt budgetunderskott med en procent nästa år istället för 0,6 procent som den franske finansministern bestämt. EU kräver 60 miljarder i nya nedskärningar Den extra åtstramning EU nu begär innebär besparingar och andra åtgärder i den franska ekonomin som motsvarar sex miljarder euro, nära 60 miljarder svenska kronor. EU kräver också att fransmännen fortsätter strama åt under 2005 som villkor för att ge dem ett års respit innan hotet om sanktioner kanske verkställs. Frankrike tror man hinner ändå Men den franska regeringen sparkar bakut och svarar att så kraftiga åtstramningar som EU begär skulle destabilisera den franska ekonomin. De åtstramningar som redan beslutats räcker för att budgetunderskottet ska komma under stabilitetspaktens gräns på tre procent i tid, alltså 2005. Här blir det kanske en ny kompromiss mellan Bryssel och Paris, att straffa Frankrike nu med dryga böter skulle bara skada den franska ekonomin. Nu hoppas Tyskland som också har svårt att hålla igen sitt budgetunderskott att EU-kommissionen ska inta en lika försonlig hållning till deras problem.
Kerstin Brostrand, Bryssel kerstin.brostrand@sr.se