Reaktor i Oskarshamn igång först i november

Det kommer att dröja ytterligare innan den tredje reaktorn i Oskarshamns kärnkraftverk kan startas igen.
Vid det omfattande strömavbrottet i september stoppades reaktorn och när den skulle startas igen höjdes temperaturen i vattnet i reaktortanken mer än tillåtet. Det är första gången hittills som något sådant inträffar och utredningen har därför dragit ut på tiden. Nu är reaktorstarten planerad till den första november.