Kassir avtjänar sannolikt straffet i USA

Svenske Oussama Kassir som i går dömdes till livstidsfängelse i USA för terrorbrott kommer troligen aldrig att bli överflyttad till Sverige, även om svenska myndigheter skulle försöka, menar Owe Bring, professor i folkrätt.

– Det är ju en spelregel vid diplomatiska förbindelser att man respekterar andra länders lagar och förordningar och domstolsutslag. Vi har egentligen bara att ta den här domen ad notam, som man säger, säger Owe Bring.

Sverige skulle på sikt kunna ta upp diskussioner med amerikanska myndigheter om att få Oussama Kassir överförd hit, om Kassir själv skulle vilja.

Efter åratal av påtryckningar flyttades i våras Annika Östberg från amerikanskt till svenskt fängelse.

Varken justitiedepartementet eller utrikesdepartementet vill i dagsläget inte kommentera om regeringen kommer att genomföra sådana försök.

Owe Bring, professor i folkrätt, tror att sannolikheten för att USA i det här fallet skulle gå med på en överflyttning är minimal.

– Jag tror inte att det kan bli fråga om det i det här fallet. Förutsättningarna är annorlunda. För USA:s säkerhetspolitiska dimensioner skulle de vara ytterst motvilliga att diskutera en sådan sak som att överflytta honom till ett svenskt fängelse.

Oussama Kassir dömdes bland annat för förberedelse till terrordåd och för stöd till terrororganisationen al-Qaida.

– Jag tror att alla domar i USA som har en koppling till den 11 september är viktiga domar. Det amerikanska folket, menar de amerikanska politikerna och domarna, bör känna sig tryggt genom att de har ett rättssystem som sätter bakom lås och bom personer som är kopplade till terroristaktiviteter i USA. Därför tror jag att det här är en väldigt dom för den amerikanska allmänna opinionen och för politikerna i USA, säger Owe Bring.

Representanter från svenska ambassaden i Washington har flera gånger besökt Oussama Kassir och enligt UD ändrar domen i går inget i den frågan. Vill den terrordömde svensken ha besök kommer ambassaden att fortsätta med dem.

Catarina Friskman
catarina.friskman@sr.se